tehnični.info

Spletni portal z informacijami o tehničnih pregledih, zavarovanjih, registraciji in ugotavljanju skladnosti cestnih vozil.

Novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)

V Uradnem listu 123/2021 dne 24.07.2021 je bil objavljen novi ZPrCp-F (spremembe zneskov kazni, zavijanje desno pri rdeči luči, električni skiroji itd.).
Zakon najdete pod slovensko zakonodajo.

Odprava prepovedi opravljanja tehničnih pregledov in povezanih postopkov

Skladno z Odlokom Vlade RS iz Uradnega lista 55/2021 (09.04.2021), se naloge strokovnih organizacij (tehnični pregledi, registracije ipd.) in tehničnih služb (pregled predelav vozil ipd.) spet lahko opravljajo od 12. aprila dalje.

Tehnični pregledi

Splošno o tehničnih pregledih vozil, zakonskih rokih za opravljanje pregledov in podobno.

Avtomobilska zavarovanja

Namen in vrste zavarovanj, zavarovalna kritja, odgovornost v škodnih primerih in ostalo.

Registracije vozil

Vse o registraciji, registrskih tablicah, prometnih dovoljenjih, uvozu in izvozu vozil.

Ugotavljanje skladnosti

Identifikacije in tehnične ocene vozil pri uvozu, ugotavljanje skladnosti predelav, navodila, obrazci.

Slovenska zakonodaja

Zakoni, pravilniki, uredbe, smernice, usmeritve na predmetnem področju.

Evropska zakonodaja

Uredbe, direktive, pravilniki, priporočila v EU.

9

Brskanje po TSV 605/04

Tehnična specifikacija za vozila (TSV) 605/04 je tehnična podlaga za opravljanje tehničnega pregleda vozila.

9

Seznam nosilcev javnih pooblastil

Seznami organizacij, ki opravljajo tehnične preglede in registracije, kontrolnih organov za ugotavljanje skladnosti ter pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev vozil

9

Zgodovina vozila

Prikaz zgodovine vozila na podlagi vnešene številke šasije (VIN številka)

9

Spletišče organizacij za tehnične preglede in registracije ter kontrolnih organov.

Zaklenjeno spletno področje, namenjeno le strokovnim in registracijskim organizacijam ter kontrolnim organom.

Prometna varnost vedno na prvem mestu

Vsako vozilo se s prevoženimi kilometri izrablja. Materiali, iz katerih so zgrajena vozila, se zaradi vpliva časa in uporabe starajo. Eno z drugim pomeni, da vozilo postopoma izgublja vozne lastnosti. Voznik se tega pogosto ne zaveda, ker se privaja na spreminjanje voznih lastnosti in če se nekaj nenadoma hudo ne polomi, niti ne zaznava, da se je pomembno podaljšala zavorna razdalja; da se je poslabšala lega na cesti v zavojih in pri hitrejši vožnji; da je s potniki polno obremenjeno vozilo postalo težko obvladljivo in med ovinki celo nepredvidljivo. 

Vse to direktno vpliva za zmanjšano varnost voznika, potnikov in tudi ostalih udeležencev v prometu.

Tehnični pregled vozila razkrije nastajajoče šibke točke, tehnične pomanjkljivosti, grobe okvare.

Morda še nasvet. Obisk serviserja, ki bo opravil redni servis pred samim obiskom tehničnega pregleda je moder korak, ki podaljša uporabno življenjsko dobo vsakega vozila.

 

Mitja Gustinčič, urednik revije MotoSI