Po korakih do željene informacije

ZA LASTNIKE VOZIL

Če ste lastnik ali uporabnik vozila, je ta stolpec z informacijami za vas

Kako opravim tehnični pregled in podaljšam registracijo?

Vozilo najprej sami preglejte (delovanje luči, prisotnost obvezne opreme vozila, stanje pnevmatik, delovanje stikal itd.), nato vozilo peljite v eno od organizacij, ki opravljajo tehnične preglede. 

S seboj imejte osebni dokument (če za nekoga drugega opravljate postopek, njegovo pooblastilo), prometno dovoljenje, zavarovalno polico in potrdilo o skladnosti (“homologacijo”) vozila.

Obvezno opremo (npr. za osebni avtomobil žarnice, trikovnik, prva pomoč) imejte pripravljeno za pregled. 

Pregledniki bodo vozilo pregledali in izdali potrdilo o tehničnem pregledu. Če vozilo ni brezhibno, vam bodo pojasnili napake in določili rok za odpravo napak. V tem primeru podaljšanje registracije ni možno zato (če še niste) na okencu plačate le tehnični pregled in se odpravite do avtomehanika na odpravo ugotovljenih napak. Po odpravi napak se vrnete na tehnični pregled, kjer bodo ponovno preverili, ali so napake odpravljene in izdali novo potrdilo.

Če bo vozilo prejelo oceno brezhibno ali pogojno brezhibno, se po opravljenem pregledu odpravite na okence, kjer referentke opravljajo postopke zavarovanj in registracij. 

Na okencu predložite potrdilo o tehničnem pregledu, zavarovalno polico (staro oz. novo, če ste vozilo predhodno zavarovali drugje), prometno dovoljenje in osebni dokument. Nekatere vaše dokumente so pregledniki morda že sami predali referentkam.

Referentka vam bo na podlagi dokumentov zaračunala povračilo za uporabo cest (“cestnino”), zavarovanje vozila (če novega še nimate), tehnični pregled in podaljšanje registracije. 

Na hrbtno stran prometnega dovoljenja boste prejeli nov žig kot potrdilo o podaljšanju in s tem bo postopek zaključen.

Rad bi kupil vozilo v drugi državi EU in ga registriral v Sloveniji

V Slovenijo lahko uvozite novo ali rabljeno vozilo iz druge države članice EU, mora pa vozilo izpolnjevati pogoje emisijske ustreznosti (“EURO”). 

Ko vozilo kupite in pripeljete v Slovenijo, morate pridobiti Potrdilo o skladnosti. To izdajajo strokovne organizacije, postopek se imenuje Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

V omenjenem postopku boste prejeli Potrdilo o emisijski ustreznosti, s katerim na davčnem uradu oddate vlogo za odmero Davka na motorna vozila (DMV). Ko boste prejeli odločbo (na kar lahko čakate tudi 14 dni in več) o odmeri in plačali davek, bo strokovna organizacija nadaljevala postopek in vam na koncu izdala Potrdilo o skladnosti, s tem bo vozilo vpisano v centralni register vozil v Sloveniji.

S tem potrdilom in vozilom se odpravite na opravljanje tehničnega pregleda, nato vozilo zavarujete in registrirate.

Na vozilo so mi na servisu vgradili kljuko, kaj moram storiti?

Vgradnja mehanske naprave za spenjanje (“vlečna kljuka”) praviloma spada med t.i. evidentiranje sprememb na vozilu (52. člen ZMV-1). 

Predelovalec, ki vam je opravil vgradnjo, vam bo izdal potrdilo o vgradnji naprave in navodilo za montažo. Z obema dokumentoma se odpravite v eno od podjetij, ki imajo pooblastilo opravljanja nalog tehnične službe. 

Tam boste oddali vlogo za vpis predelave v potrdilo o skladnosti. Slednje morate imeti s seboj, prav tako prometno dovoljenje, osebni dokument in pooblastilo lastnika vozila (če to niste vi).
Tehnična služba bo poskrbela za vpis predelave v sistem in s tem bo vaša predelava na vozilu ustrezno evidentirana.

Izgubil sem potrdilo o skladnosti, kako do duplikata?

Duplikat potrdila o skladnosti izdaja organizacija, ki je izdala originalno potrdilo o skladnosti. Če je bilo originalno potrdilo o skladnosti za vaše vozilo tipa “SA”, ki ga izdajajo pooblaščeni uvozniki posameznih znamk vozil v Sloveniji, se obrnite na njih. 

V kolikor je bilo izdano potrdilo tipa “SB” ali “SC”, je za duplikat zadolžena strokovna organizacija, ki je to potrdilo izdala.

Informacijo o vašem originalnem tipu potrdila oz. izdajatelju potrdila lahko pridobite na Upravni enoti ali organizaciji, kjer opravljajo tehnične preglede vozil. Potrebujete osebni dokument in prometno dovoljenje vozila.

Prodal bi svoje vozilo, kako uredim prepis lastništva?

Če ste fizična oseba, z bodočim lastnikom uredite kupoprodajno pogodbo o prodaji in nakupu vozila. Nato z dokumenti o vozilu oba, tako vi kot bodoči lastnik, na okencu Upravne enote ali strokovne oz. registracijske organizacije opravite identifikacijo oseb v postopku in prepis lastništva vozila.

Potrebni dokumenti:

  • kupoprodajna pogodba
  • prometno dovoljenje vozila
  • zavarovalna polica
  • osebni dokument prodajalca in kupca vozila
Umrl mi je starš, kako postanem lastnik njegovega vozila?

Dedovanje in prepis

ZA PREDELOVALCE VOZIL

Če predelujete vozila (vključuje vgradnje naprav na vozila), je spodaj nekaj koristnih informacij za vas

Kako postanem predelovalec vozil?

Za predelovalce ni določenih posebnih pogojev.

Izvajam temnenje stekel na vozilih, kakšne dokumente moram izdati stranki?

Stranki izdate tehnično poročilo o predelavi vozila (torej o temnenju stekel) in certifikat o napravi (v tem primeru običajno certifikat o ustreznosti folij, ki ste jih uporabili za temnenje stekel).

Kdaj moram stranki izdati tehnično poročilo o predelavi in kdaj potrdilo o vgradnji?

Tehnično potrdilo o vgradnji se izdaja v primeru predelav po 18. členu ZMV-1 (“predelave”), potrdilo o vgradnji pa po 52. členu ZMV-1 (“evidentirane spremembe”).

Kje dobim primere obrazce tehničnega poročila ali potrdila o vgradnji?

Kliknite TUKAJ