V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ur.l. 47/2021) je opravljanje storitev strokovnih organizacij in tehničnih služb prepovedano do vključno 11.4.2021.