Skladno z Odlokom Vlade RS iz Uradnega lista 55/2021 (09.04.2021), se naloge strokovnih organizacij (tehnični pregledi, registracije ipd.) in tehničnih služb (pregled predelav vozil ipd.) spet lahko opravljajo od 12. aprila dalje.