Slovenska zakonodaja

Tehnična specifikacija za vozila TSV 605/06 o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 29 septembra, 2023 Download View Details
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (Zvoz-1D), Ur.l. 43/2022 30 aprila, 2022 Download View Details
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil (Ur.l. 48/2022) 30 aprila, 2022 Download View Details
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Ur.l. 45/2022) 30 aprila, 2022 Download View Details
Pravilnik o spremembah Pravilnika o delih in opremi vozil (Ur.l. 58/2022) 30 aprila, 2022 Download View Details
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur.l. 52/2022) 30 aprila, 2022 Download View Details
Tehnična specifikacija za vozila TSV 605/05 o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 30 aprila, 2022 Download View Details
Pravilnik o delih in opremi vozil (Ur.l. 16/2022) 30 aprila, 2022 Download View Details
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – Uradno prečiščeno besedilo (ZPrCP-UPB7)+popravek – Uradni list 156/2021, 161/2021 25 oktobra, 2021 Download View Details
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – Uradni list 123/2021 1 avgusta, 2021 Download View Details
Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu – Uradni list 23/2018 24 marca, 2021 Download View Details
Zakon o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV) – Uradni list 54/2017 23 marca, 2021 Download View Details
Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur.l. 43/2019) 20 marca, 2021 Download View Details
Tehnična specifikacija za vozila TSV 606/00 o postopkih za izvedbo cestnih pregledov tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil z mobilno enoto 5 januarja, 2021 Download View Details
Tehnična specifikacija za vozila TSV 605/04 o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 5 januarja, 2021 Download View Details
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) – Uradni list 200/2020 23 marca, 2021 Download View Details
Tehnična specifikacija za vozila TSV 102/03 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil. 26 marca, 2021 Download View Details
Tehnična specifikacija za vozila TSV 101/01 o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil. 26 marca, 2021 Download View Details
ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP) (neuradno prečiščeno besedilo št. 8) 17 oktobra, 2020 Download View Details
PRAVILNIK o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil 18 oktobra, 2020 Download View Details
PRAVILNIK o registraciji motornih in priklopnih vozil (neuradno prečiščeno besedilo št. 6) 17 oktobra, 2020 Download View Details
PRAVILNIK o delih in opremi vozil (neuradno prečiščeno besedilo št. 3) 17 oktobra, 2020 Download View Details
PRAVILNIK o ugotavljanju skladnosti vozil (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) 17 oktobra, 2020 Download View Details
PRAVILNIK o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (NPB št. 3 – obsega Ur.l. 88/05, 119/07, 44/13) 5 marca, 2021 Download View Details