Od 1.1.2021 dalje veljata novi TSV 605/04 o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil in TSV 606/00 o postopkih za izvedbo cestnih pregledov tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil z mobilno
enoto